Name( A-Z )   Title   Email
  Cong-Qiang Liu   Professor(Academician of the Chinese Academy of Sciences)   liucongqiang@vip.skleg.cn
  Mostofa Khan   Associate Professor   mostofa@vip.gyig.ac.cn
  AN Ning      anning@vip.skleg.cn
  BAI Xiaoyong      baixiaoyong@126.com
  BAO Xuezhao   Associate Professor   baoxuezhao@vip.gyig.ac.cn
  BI Xianwu   Professor   bixianwu@vip.gyig.ac.cn
  CHEN Jingan   Professor   chenjingan@vip.skleg.cn
  CHEN Jiubin      chenjiubin@vip.gyig.ac.cn
  Chen Liemeng   Associate Professor   chenliemeng@vip.gyig.ac.cn
  Wei Terry Chen   Professor   chenwei@mail.gyig.ac.cn
  CHENG JianZhong      chengjianzhong@vip.gyig.ac.cn
  QIU Guangle      qiuguangle@vip.gyig.ac.cn
  DAI Lidong   Professor   dailidong@vip.gyig.ac.cn
  DING Hu      dinghu@vip.skleg.cn
  WEI DU   Professor   duwei@mail.gyig.ac.cn